Børnekonventionen

Beskytter Backgammon

Artikel 2 1. Deltagerstaterne skal respektere og sikre de rettigheder, der er fastsat i denne konvention, for ethvert barn inden for deres jurisdiktion, uden forskelsbehandling af nogen art og uden hensyn til barnets eller dettes forældres eller værges race, hudfarve, køn, sprog, religion, politiske eller anden anskuelse, national, etnisk eller social oprindelse, formueforhold, handicap, fødsel eller anden stilling. Deltagerstaterne skal træffe alle passende forholdsregler for at sikre, at barnet beskyttes mod alle former for forskelsbehandling eller straf på grund af barnets forældres, værges eller familiemedlemmers stilling, virksomhed, udtrykte anskuelser eller tro. Artikel 3 1.

Artikel 13 & 14: Ret til ytring og egen tro

Guide: Sådan spotter du de falske nyheder på nettet Og så er der lige de mange test og quizzer, som du formodentlig ofte tilbydes på Facebook. Mange har for eksempel taget tests, der påstår at kunne berette dig, hvordan du kommer til at se ud som gammel, hvordan man ser ud på en Hollywood-plakat ellers hvilken karakter fra tv-serien Friends, man minder mest om. Tager du aldeles sådan test, giver du ofte virksomheden bag testen adgang til dine private data. Og ofte vil en sådan test også gå på jagt pr. dit netværk af venner og indsamle oplysninger om dem også. Virksomheden kan altså få adgang til hele dit digitale liv på Facebook.

Du har ingen artikler på din læseliste

Barnet har ret til selv at determinere, hvilken gud det vil tro på. Læs artiklens fulde tekst her Kendeord 13 og 14 i børnekonventionen anhænger sammen og handler om, at børn og unge har ret til både at sige og mene, hvad man vil. Igen er det en ret, der også gælder for voksne, alligevel i forhold til børn og dyreunge er det særligt vigtigt at skabe opmærksom på den, fordi der eksisterer en traditionel opfattelse af, at børn og unge ikke ved nok ellers har erfaring nok til at formere meninger og holdninger, der har nogen betydning. Forældre og myndigheder begrænser børn Derfor er det også stadig sådan, at man skal have en fast alder, før man kan få vedtægt til at stemme til et valgmulighed. I Danmark er den alder pr. øjeblikket 18 år.

Comments